حیدر العبادی: پیشمرگ ها با ما همکاری کردند

به گزارش روشن تاب

نخست وزیر عراق اعلام کرد، هر مقاومتی علیه نیروهای مشترک به منزله حمایت از فساد و قاچاق نفت است. وی همچنین افزود: پیشمرگ ها با نیروهای مشترک همکاری کرده و به درخواست های تنش زا پاسخی ندادند.