لزوم فراهم کردن زیرساخت‌های آزادسازی نرخ بلیت قطار

به گزارش روشن تاب

اگرچه آزادسازی نرخ بلیت قطار تا حدودی از هواپیما موفق‌تر بود، ولی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، این امر نتوانست به افزایش تقاضای سفرهای ریلی منجر شود. …