تصادف خودروی ۸ میلیاردتومانی!

به گزارش روشن تاب
یک خودروی منحصر به فرد دو میلیون دلاری در جاده‌ای در جنوب بریتانیا به گارد ریل زد و به شدت آسیب دید.