قیمت کالاهای اساسی در ماه مهر به طور میانگین 1.9 درصد افت کرد

به گزارش روشن تاب
تهران – ایرنا – قیمت 11 گروه کالای اساسی در مهر ماه گذشته نشان می دهد که بهای این کالاها به طور میانگین در مجموع 1.9 درصد کاهش داشته است.