جولان 65 درصدی لوازم آرایش تقلبی و قاچاق در کشور/ بیکاری، قیمت ارزان و افزایش مصرف عمده ترین دلایل گرایش به لوازم آرایشی قاچاق

به گزارش روشن تاب
بیکاری، قیمت ارزان و افزایش مصرف عمده ترین دلایل گرایش به سمت لوازم آرایشی قاچاق است.