تصاویر:متفاوت ترین اتاق جهان!

به گزارش روشن تاب

در پاریس پایتخت فرانسه شاید متفاوت ترین اتاق جهان وجود داشته باشد! به گزارش"توریسم آنلاین" این اتاق شیشه ای در آکواریوم بزرگ پاریس قرار دارد و کسانی که موفق…