ائل گلی؛ مکانی برای تفریحات خانوادگی

به گزارش روشن تاب
ائل گلی؛ مکانی برای تفریحات خانوادگی

ائل‌ گلی باغی معروف در شهر تبریز است که تبدیل به یکی از نماد‌های این شهر شده است. دلیل شکل‌گیری این پارک، استخری است که در بخشی از آن قرار گرفته که در ابتدا منبعی برای تامین آب کشاورزی مناطق اطراف بود.