نامگذاری بخش مغز و اعصاب بیمارستانی در استانبول به نام “پروفسور سمیعی” + تصاویر

به گزارش روشن تاب


در مراسم ویژه‌ای در بیمارستان مغز Npistanbul در استانبول ترکیه پروفسور “نوزات تارهان” ردای ویژه به…