وقتی همه چیز خوب است چرا لژیونر شوم؟

به گزارش روشن تاب
فرهاد قائمی، دریافت‌کننده ملی‌پوش هفته قبل نفس‌ها را در سینه حبس کرد. او در بازی مقابل پیکان وقتی برای دریافت توپ به سمت تابلوهای تبلیغاتی الکترونیکی رفت زمین خورد.


]]>