برانکو گزینه سپاهان پس از کرانچار !

به گزارش روشن تاب
پیش از دربی شایعه عجیبی اطراف اصفهان و البته تهران به گوش می رسد که باعث نگرانی سرخپوشات و هوادارانش شده است.