پیدا و پنهان آنچه کاخ سفید در شبه‌جزیره کره دنبال می‌کند

به گزارش روشن تاب

دف آمریکایی‌ها از تشدید بحران شبه‌جزیره کره، فراهم آوری زمینه‌ای برای حضور نظامی و استقرار پایگاه‌ها و سامانه‌های موشکی متعددی است که این کشور برای بسط و توسعه نفوذ و سلطه خود لازم می‌داند.