افزایش ۳۰ درصدی نرخ بیمه شخص ثالث برای رانندگان حادثه ساز

به گزارش روشن تاب
رئیس کل بیمه مرکزی ایران اعلام کرد: نرخ بیمه شخص ثالث برای رانندگان حادثه ساز و خطر آفرین تا ۳۰ درصد بیشتر از سایر رانندگان است.