اجرای طرح رجیستری، تقاضا در بازار موبایل را پایین آورد

به گزارش روشن تاب


با وجود اینکه چند روز از اجرای آزمایشی طرح رجیستری تلفن همراه نگذشته و اجرای این طرح هم هزینه‌ای…