توسعه تعاونی ها برای رفع معضل بیکاری در سمنان ضروری است

به گزارش روشن تاب

سمنان- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری سمنان گفت : توسعه تعاونی ها برای کاهش معضل بیکاری و افزایش روزافزون تحقق عدالت اجتماعی در این استان ضروری است.