هکر 18 ساله‌ای که 1500 سایت را از کار انداخت: هدفم خدمت بود

به گزارش روشن تاب
فرید 18 بهار از زندگی‌اش می‌گذرد. شاید هیچ وقت فکر نمی‌کرد نامش یکباره سر تیتر خبرهای حوادث قرار بگیرد. فکر نمی‌کرد روزی نام هکر را یدک بکشد.