استخدام هشت ردیف شغلی در یک مجموعه صنعتی معتبر/اهواز

به گزارش روشن تاب

خبری با موضوع استخدام هشت ردیف شغلی در یک مجموعه صنعتی معتبر/اهواز در آگهی استخدامی | کاریابی |سایت استخدام | پرتال استخدامی کشور ثبت شد .