استخدام کاردان پرستاری خانم جهت یک درمانگاه در غربِ تهران

به گزارش روشن تاب

یک درمانگاه واقع در غربِ تهران به کاردان پرستاری خانم بصورت نیمه وقت نیازمند است.

نوشته استخدام کاردان پرستاری خانم جهت یک درمانگاه در غربِ تهران اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir