ایران بهشت جدید خودروی رنو است

به گزارش روشن تاب

شرکت رنو در سال 2016، 68365 دستگاه خودرو در ایران عرضه کرد که بخشی از 510 هزار خودروی فروخته شده در نیمه اول سال 2017 (نه ممیز هفت دهم درصد از سهم بازار) محسوب می شود.