آماده سازی بستر صادرات در شهرک‌های صنعتی مازندران

به گزارش روشن تاب
به گزارش بابل نوین، سید مصطفی موسوی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران از اجرای برنامه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی در مباحث زیرساخت شهرک‌های صنعتی خبر داد و گفت: دولت برنامه‌های مهمی در راستای اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار داده است. وی افزود: تقویت واحد‌های تولیدی در افزایش صادرات و تولید بازازیابی و […]