حمله به یک روحانی در مترو؛ روحانی فوت شد

به گزارش روشن تاب


رئیس پلیس پایتخت از دستگیری ضارب یک روحانی در خروجی ایستگاه مترو امام خمینی خبر داد.