ژئوپارک طبس ظرفیت جهانی شدن دارد

به گزارش روشن تاب

بیرجند – ایرنا – رئیس شورای عالی ژئوپارک های جهانی یونسکو گفت: طبس همه مولفه های لازم را برای ایجاد ژئوپارک مورد تایید یونسکو داراست و می توان بخش اعظمی از قدمت زمین را اینجا دید.