اقلیم کردستان عراق نتیجه همه‌پرسی استقلال را معلق کرد

به گزارش روشن تاب
کردهای عراق نتیجه همه‌پرسی جنجالی اخیر برای استقلال را معلق کرده و پیشنهاد آتش‌بس و گفت‌وگو با بغداد را داده‌اند.http://www.entekhab.ir/files/fa/news/1396/8/3/313547_523.jpg