آشپزی نیتروژنی خانم بازیگر در یک برنامه +عکس

به گزارش روشن تاب
الناز حبیبی، مهمان دومین قسمت از فصل اول برنامه «برپا» از سال‌های تحصیلش گفت و ضمن یک تجربه علمی به کمک نیتروژن مایع، بستنی درست کرد.