تحقیق کنگره درباره قرارداد انتقال «اورانیوم وان» به شرکت اتمی روسیه

به گزارش روشن تاب

کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارد درباره قرارداد انتقال شرکت «اورانیوم وان» به «روستام» روسیه در دوران ریاست‌جمهوری اوباما، تحقیق کند.