اطلاعاتی در مورد شبیه سازی سد خونی مغز روی تراشه

به گزارش روشن تاب
از دهه 1950 محققان به دنبال این بوده اند که بتوانند سد خونی مغزی را با استفاده از فراصوت بشکنند. راه رسیدن به این موفقیت در ایمن این سد، استفاده کردن از حباب های کوچک است که در زمینه فراصوت موسوم به عوامل حفره ای تعامل دارند. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در […]