خسروتاج: هنوز با صادرات قبل از تحریم فاصله داریم/ بازارها باید متنوع شوند

به گزارش روشن تاب
به گزارش بابل نوین، رئیس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر تاثیر تحریم‌های صورت گرفته در وضعیت صادرات ایران، گفت: هنوز تا رسیدن به سقف قبل تحریم فاصله وجود دارد. مجتبی خسروتاج اظهار کرد: پیش از فضای تحریم بازارهای ایران متنوع بود، اما در دوران تحریم یکی از مهم‌ترین ضربه‌ها بحث محدود شدن بازارهای صادراتی هدف […]