انتخابات کردستان عراق به تعویق افتاد/ هیچ کس برای ریاست اقلیم کاندیدا نشد

به گزارش روشن تاب
رئیس کمیسیون انتخابات کردستان عراق اعلام کرد، باتوجه به اینکه هیچ کاندیدایی برای ریاست اقلیم نامزد نشده است، انتخابات این منطقه به تعویق افتاد.