استخدام مدیر فروش(مکانیک،برق،مدیریت صنعتی)آقا در شرکت معتبر

به گزارش روشن تاب

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران دعوت به …

نوشته استخدام مدیر فروش(مکانیک،برق،مدیریت صنعتی)آقا در شرکت معتبر اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.