غایبین قطعی سرخابی ها در دربی 85

به گزارش روشن تاب

دربی 85 پایتخت در حالی در ورزشگاه آزادی آغاز می شود که 6 سرخابی در این دیدار غیبت خواهند داشت.