اجرای قانون ۱۰ درصدی در دربی!

به گزارش روشن تاب
در همه جای دنیا چه در بازی معمولی و چه در دربی میزبان ۹۰ درصد ظرفیت استادیوم را به خود اختصاص می‌دهد و تماشاگران تیم میهمان تنها می‌توانند ده درصد ظرفیت را پر کنند.