100 هزار نفر از مشتریان اتباع خارجی بانک ملت شماره فراگیر گرفتند

قاسم بختیاری اذعان داشت که در شش ماه اخیر چهار مرتبه به شعب و مناطق ابلاغ شده تا با مشتریان فاقد شماره فراگیر تماس بگیرند و تصریح کرد که بانک ملت با وجود ایجاد محدودیت برای حساب های مشتریان اتباع خارجی، برنامه ای برای مسدود سازی کامل حساب آنها ندارد.
آخرین اخبار اقتصاد