کابینه دوازدهم فراجناحی است

به گزارش روشن تاب
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: معتقد به تشکیل کابینه فراجناحی هستیم و کابینه دوازدهم فراجناحی است.