چه اروپای عجیب و غریبی!/فرانسه:ازدواج با مُرده قانونی است/فنلاند:به میزان درآمدتان جریمه ترافیکی می شوید!

ترجمه:هستی حقیقی| به هر سرزمینی که سفر می کنید،قوانین خاص و عجیبی از گذشته و تاکنون برقرار بوده که بیش از همه توجه یک تازه وارد را جلب می کند. به گزارش …

پایگاه خبری – تحلیلی توریسم آنلاین – سرخط مهم ترین خبرها