چند مدیرعامل سابق استقلال و پرسپولیس به زودی بازداشت می‌شوند

به گزارش روشن تاب
میزان نوشت: با اثبات تخلفات مالی برخی مدیران سابق دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای مراجع ذی‌ربط، به زودی پای مدیران نام آشنای ورزشی به دادگاه باز خواهد شد!