پرداخت خسارت تاخیر به کشاورزان در پول گندم /پرداخت‌ها به روز می‌شود

به گزارش روشن تاب
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: هر کشاورزی که تا دو هفته آینده گندم تحویل می‌دهد، حداکثر 72 ساعته 50 درصد پول خود را دریافت می‌کند و طبق مصوبه دولت، بقیه پول کشاورز همراه خسارت تاخیر پرداخت می‌شود.