وزارت خارجه درخصوص کمتر شدن ذخایر اورانیوم از کف مقرر در برجام توضیح دهد

نماینده مردم محلات در مجلس با انتقاد از اینکه ذخایر اورانیوم فعلی در کشور از مقدار تصویب شده در برجام بسیار کمتر شده است از وزارت خارجه خواست در این خصوص به مجلس توضیح دهد.
Fars News Agency