منتظری قربانی منافقین شد

به گزارش روشن تاب
متاسفانه بعد از فوت آقای متتظری اطرافیانش و برخی اعضای خانواده اش همچنان به اقدامات خود علیه نظام جمهوری اسلامی ادامه میدهند این در حالی است که برخورد جدی هم با آن‌ها صورت نمی‌گیرد. بعد از فوت منتظری دستگاهای مسئول ما باید تکلیف اطرافیان منتظری را مشخص میکردند، اما در این زمینه کوتاهی صورت گرفت و آنها هم با استفاده از امکاناتی که داشتند علیه جمهوری اسلامی اقداماتی کردند.