مسعود نیلی: متقاضیان کار در دولت یازدهم 2 برابر شدند

مشاور اقتصادی رییس جمهوری گفت: در دولت یازدهم و‌ از پاییز 1393، سالیانه یک میلیون و 200 هزار نفر یعنی 2برابر گذشته، متقاضی شغل بودند.
تحلیل ایران : سایت اصلی – ﺳﻪشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵