قرابت‌های ناهمسان

همشهری آنلاین: همایش قرابت‌های ناهمسان، مقایسه‌ عناصر ادبی و هنری در فرهنگ ایران و ایتالیا، در دانشگاه بولونیای ایتالیا برگزار می‌شود.
Vista News Hub