فراخوان مدیران تلگرامی که ثبت نام نکردند

رییس پلیس فتای ناجا با تاکید بر لزوم بازنگری قوانین در حوزه جرایم سابیری از برخورد با فروشندگان مواد محترقه در فضای مجازی و فروش یک نوع پول مجازی در بازار سیاه کشور خبر داد.


خبرفارسی | فناوری و ارتباطات