صفحه اول روزنامه بانی فیلم شماره ۳۴۱۲ روز چهارشنبه ۱۱ اسفند

نوشته صفحه اول روزنامه بانی فیلم شماره ۳۴۱۲ روز چهارشنبه ۱۱ اسفند اولین بار در بانی‌فیلم پدیدار شد.
Vista News Hub