رفتن فرهاد پرورش‌ به ایکائو نهایی شد/ انتخاب «فرزانه شرفبافی» به مدیرعاملی هما پس از تصویب هیأت وزیران

به گزارش روشن تاب
یک مقام ارشد صنعت هوایی خبر داد: پس از حدود هشت سال مدیریت فرهاد پرورش در رأس هرم مدیریتی ایران‌ایر، مقرر شده است فرزانه شرفبافی که عضویت هیأت مدیره این ایرلاین را بر عهده دارد، در صورت تصویب هیأت وزیران…