خواستگاری بازیگر از پسر جوان برای دخترش!!

به گزارش روشن تاب
طلاق توافقی عروس جوان طلاق توافقی عروس جوان , زن سالمند که در میان مراجعان مجتمع قضایی ونک روی نیمکت راهرو نشسته بود، دست زن جوانی را در دست داشت که هنوز وارد 23 سالگی نشده بود.اما حالا با وکالت طلاقی که از شوهرش داشت به دادگاه آمده بود تا به زندگی مشترکشان پایان دهد. با این حال مادرشوهر پزشکش او را همراهی می‌کرد. با شلوغ شدن راهروی منتهی به شعبه 264 دادگاه خانواده، زن جوان از روی نیمکت بلند شد تا زن میانسالی بتواند به جایش بنشیند. برای همین زن غریبه ضمن تشکر به خانم دکتر گفت: «چه دختر خوبی دارید!» و زن سالخورده جواب داد: «عروسم هستند. آمدیم برای طلاق توافقی.» با شنیدن این حرف به آنها نزدیک ترشده و کنارشان نشستم.بعد هم از آنها خواستم ماجرا را برایم تعریف کنند. خانم دکتر هم با خوشرویی لب به سخن گشود و گفت: «یک شب زن و شوهری در خانه ما را زدن د و گفتند؛ دخترشان هر دو پایش را در یک کفش کرده و می‌خواهد با پسرم ازدواج کند . تا آن زمان ندیده بودم خانواده دختری به خواستگاری برود. بعد از دقایقی گفت‌و‌گو، آنها را رد کردم که بروند و از پسرم «پیام» موضوع را پرسیدم. معلوم شد که یک روز همین دختر خانم که «میترا» نام دارد با خواهر بزرگترش به یک مرکزخرید رفته بودند که انگار پسرم پیام از خواهر بزرگتر خوشش آمده بود اما بعد از چند روز خواهر کوچکتر- میترا- به پیام علاقه نشان داده و خواهش کرده بود یک بار به…