توسعه پایدار صنعت پتروشیمی با حرکت در مسیر تعالی محقق می شود

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به استراتژیک بودن و فعالیت های برون مرزی این صنعت اشاره و اظهار کرد: دستاوردهای حاصل از تعالی سازمان در توسعه پایدار صنعت پتروشیمی برای رقابت در سطح جهانی بسیار نقش آفرین…
Vista News Hub