ایمنی بدن و راهکار افزایش آن با لیموترش تازه و عسل با آب بر مبنای طب سنتی

✅به دلایل خیلى مهم سعى کنید که هر روز صبح کمى لیموترش در آب عسل بنوشید🍯🍋

 🍋بهبود گوارش

🍯افزایش ایمنى بدن

🍋افزایش انرژى💪

🍯کمک به کاهش وزن

🍋ضد سرطان💀

🍯افزایش قدرت مغز

💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯

تجارب طب سنتی