اعطای وام به هیئت مدیره یک بانک با شرایط خاص

به گزارش روشن تاب
در ادامه دو گزارش قبلی منتشر شده پیرامون وام های نجومی در سایت اقتصادی تابناک، این بار صورت های مالی بانک تجارت نشان از اعطای وام هایی با شرایط خاص به هیئت مدیره این بانک دارد. در میان برخی از این وام ها دوره های بازپرداخت 20 ساله با نرخ سود 2 درصد به چشم می خورد.http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1396/4/18/745852_389.jpg