استخدام مسئول توزیع در شرکت اینترنتی ۵۰۴۰ در شهرهای خوزستان

به گزارش روشن تاب
شرکت اینترنتی ۵۰۴۰، در نظر دارد جهت توسعه ناوگان توزیع خود در شهرهای ماهشهر ، بندرامام خمینی، شوشتر ،خرمشهر ، در استان خوزستان افراد واجد شرایط را استخدام نماید.