از 3 محصول دانش بنیان در حوزه سلول های بنیادی رونمایی شد

به گزارش روشن تاب
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول‏های بنیادی رونمایی از سه محصول دانش بنیان در این حوزه همزمان با برگزاری دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی خبر داد.