از سکسومنیا چه میدانید؟

مزایا و معایب سکسومنیا ؟ شاید کلمه سکسومنیا را تا بحال نشنیده باشید در ابتدا تعریف کلمه سکسومنیا را برایتان می گوییم این کلمه به معنی داشتن رابطه جنسی در خواب می باشد که معایب و مزایایی بهمراه دارد که در زیر قرار داده ایم. به نظر متخصصان، سکسومنیا یا داشتن رابطه جنسی در حین […]

نوشته از سکسومنیا چه میدانید؟ اولین بار در روزنه پدیدار شد.

روزنه