چرا هنوز 2صندوق بزرگ تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري توسط سرپرست اداره مي‌شوند؟

به گزارش روشن تاب

سلامت نیوز: در برخی کشورها رؤسای جمهور معمولا قبل از پیروزی در انتخابات با تدوین و تشریح برنامه‌‌های خود سعی در جلب آرای مردم دارند و ۱۰۰روز پس از به‌ دست گرفتن زمام قدرت می‌کوشند که اولا تصویری از آنچه که در دولت قبل تحویل گرفته‌اند ارائه کنند و از سوی دیگر اهم برنامه‌ها و چارچوب‌های اجرایی را که در شعارهای انتخاباتی داشتند در منظر آرا و افکار عمومی قرار دهند.

به گزارش سلامت نیوز، همشهری آنلاین در ادامه نوشت: اما از آنجايي كه معمولا در ايران در اكثر دوره‌ها رؤساي جمهور 2 دوره 4ساله را طي مي‌كنند لذا رئيس دولت دوازدهم دكتر حسن روحاني در 100 روزه اين دولت نياز به تهيه گزارشي از آنچه كه تحويل گرفته است ندارد و قاعدتا نمي‌تواند بعضي از كاستي‌ها و عدم موفقيت‌ها را بر عهده دولت پيش از خود قرار دهد؛ بنابراين آنچه دولت دوازدهم در آستانه 100 روزگي اول خود بايد تشريح كند نشان‌دادن گام‌هايي است براي حل و فصل مسائل و مشكلات پيش ‌رو و همچنين تصويري متناسب با برنامه ششم توسعه و ساير قوانين بالادستي در برخورد با چالش‌هايي كه پيش‌روي دولت است.

اين يادداشت مي‌كوشد از ميان حداقل 6 چالش بزرگ كه دولت بايستي براي آنها تدابيري بينديشد به 2 چالش بزرگ صندوق‌هاي بيمه‌اي و حوزه بهداشت و درمان بپردازد و انتظار مي‌رود دولت در تشريح برنامه‌هاي كاري 100 روزه خود آشكارا بيان كند چه گام‌هاي اوليه‌اي در چاره‌انديشي با اين 2 چالش بزرگ برداشته است. طي 4 سال گذشته به خوبي آشكار شد كه به جز صندوق بيمه‌اي روستاييان و عشاير ساير صندوق‌هاي اختصاصي و عمومي كه در حوزه بيمه‌اي و بازنشستگي فعاليت دارند با كسري منابع شديد روبه‌رو هستند؛ به ويژه 3 صندوق بزرگ تأمين اجتماعي، بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح كه بالغ بر 90 درصد جمعيت واجد شرايط كشور را تحت پوشش قرار داده‌اند.

به همين دليل از منظر آرا و افكار عمومي اين سئوال مطرح است كه چرا به‌رغم چند ماه از فعاليت دولت دوازدهم هنوز تكليف اركان اين صندوق‌ها اعم از هيأت امنا، هيأت مديره و مديرعامل مشخص‌نشده است و 2صندوق بزرگ تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري توسط سرپرست اداره مي‌شوند هر چند كه در دوره‌هاي اخير با تأخير سه‌ماهه هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي وابسته تعيين شده است كه البته بلافاصله يكي از اعضاي منتخب عدم آمادگي خود را براي پذيرش در هيأت امنا اعلام كرد. تنها اقدام شتابزده‌اي كه بر صنوف‌حاكميت شركتي و متناسب با مسئوليت هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي صورت گرفته انتصاب ششمين مديرعامل بر هيأت مديره براي شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي طي 4 سال گذشته بوده است.

اين در حاليست كه براساس روح و اصل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي بايد براساس سلسله مراتب مسئوليت و ساختاري با توجه به اتمام دوره اعضاي هيأت امنا، هيأت مديره و مديرعامل ابتدا اعضاي اين اركان به صورت عمودي تعيين شده و پس از استقرار هيأت مديره جديد تأمين اجتماعي نسبت به انتخاب هيأت مديره و مديرعامل شستا عمل شود.

نكته كليدي ديگري كه انتظار دارد دولت در برنامه 100روزه خود اعلام كند، مشخص شدن نحوه سرمايه‌گذاري و به‌كارگيري منابع احتمالي صندوق‌ها به‌منظور حفظ ارزش ذخاير بيمه‌شدگان است. اينكه مديرعامل يك شركت سرمايه‌گذاري اعلام كند كه به‌يكباره مي‌خواهد 130شركت وابسته به شستا را واگذار كند، براساس كدام‌يك از اصول و مباني سرمايه‌گذاري بوده است؟ آنچه در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي به‌خوبي بيان شده است، بايستي نحوه سرمايه‌گذاري‌ها و حدود و ثغور آنها به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تأييد شوراي عالي رفاه به تصويب هيأت وزيران برسد، لذا اساسي‌ترين كار درمورد صندوق‌هاي بيمه‌‌اي و بازنشستگي در اسرع وقت انتخاب مديران عامل و اعضاي هيأت‌مديره در چارچوب حاكميت شركتي و حكمروايي خوب است، چراكه ثبات مديريتي و عدم به‌كارگيري افراد متخصص دلسوز و پاكدست روند ورشكستگي صندوق‌ها را عميق‌تر خواهد كرد.

چالش بزرگ ديگري كه بر سر راه دولت دوازدهم قرار گرفته و خوشبختانه تا حدودي نظام عالي تصميم‌گيرنده بر آن واقف شده است، ادامه عدم طرح تحول سلامت بر روند گذشته است. در دولت يازدهم كه اين طرح آغاز شد بسياري از دلسوزان و صاحب‌نظران حوزه سلامت به اقتصاد بهداشت نگراني خود را از ناپايداري منابع اين طرح و افزايش سرسام‌آور تعرفه‌هاي خدمات درماني به نفع جامعه پزشكي گوشزد كرده و تأكيد داشته‌اند كه اگر در كنار اجراي طرح تحول سلامت ساير قوانين و مقرراتي كه در برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده است مانند پزشك خانواده، راهنماهاي باليني، سطح‌بندي خدمات خريدهاي راهبردي و… مورد توجه قرار نگيرد دير يا زود اين طرح به ضد خود تبديل خواهد شد و زمينه نارضايتي را در تمام دستگاه‌ها، نهادها و حتي صندوق‌هاي بيمه‌اي و حتي مردم فراهم خواهد ساخت. سازمان تأمين اجتماعي در طول طرح اجراي تحول سلامت هزينه‌هاي درماني خود را تا دوبرابر 52سال گذشته افزايش داد، اما در حال حاضر ديگر قادر به ادامه اين تعهدات نيست و بالغ بر 10ماه است كه نتوانسته هزينه‌هاي مراكز طرف قرارداد را كه غالبا دولتي و دانشگاهي هستند، پرداخت كند.

در حوزه بيمه سلامت نيز به‌رغم انتشار اوراق مشاركت به ميزان 8500 ميليارد تومان سازمان بيمه سلامت به نظر مي‌رسد كه با يك كسر تاريخي 10هزار ميليارد توماني تا پايان سال‌جاري مواجه شود. يكي از كارهايي كه در طول 100روز گذشته در حوزه درمان صورت گرفته، به دنبال الحاق سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و برخورد عيني اين وزارتخانه با هزينه‌هاي كمرشكن بيمه سلامت مقرر شد كه بالغ بر 11ميليون نفري كه بدون توجه به آزمون وسع بيمه شده‌اند، بعد از اين قادر به مراجعه به مراكز خصوصي اعم از سرپايي و بستري نخواهند بود كه در جاي خود قابل توجه است اما با عنايت به اينكه بسترها و ظرفيت‌هاي لازم در مراكز دولتي براي پذيرش انبوه بيماران سرپايي وجود ندارد، اين وعده دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نيز در مقابل 11ميليون نفر تا حدود بسياري اعتبار خود را از دست داده است، بنابراين انتظار دارد كه دولت دوازدهم در فرصت چهارساله خود در 2مقوله صندوق‌هاي بيمه‌اي و حوزه بهداشت و درمان كارنامه قابل‌قبولي از خود برجاي بگذارد.


چرا محمد بن سلمان در مرحله غرور قبل از سقوط به سر می‌برد؟

به گزارش روشن تاب
بر فرض اگر عربستان و اسرائیل بتوانند در کنار یکدیگر، مسأله ایران را حل کنند، اسرائیلی‌ها در مرحله بعد اجازه نخواهند داد که عربستان به قدرت مسلط منطقه تبدیل شود. طبق منطق توازن قوا، اگر اتحادی به منظور از بین بردن یک دشمن مشترک شکل بگیرد، با از بین رفتن آن دشمن مشترک، اتحاد ایجاد شده از بین خواهد رفت.

چرا اغلب مردم صبرشان را زود از دست می‌دهند و ناشکیبا هستند؟

به گزارش روشن تاب

آیا می‌دانید چرا برخی افراد ناشکیبا هستند؟ چرا بعضی‌ها صبرشان را سریع از دست می‌دهند؟ بعضی افراد نیز بیشتر از دیگران ناشکیبا هستند، اما گاهی هم بعضی افراد دریک سری شرایط خاص ازخود ناشکیبایی نشان می‌دهند و بعضی دیگر درشرایط متفاوت. دلایل متفاوتی بر ناشکیبا بودن افراد وجوددارد. دانستن این دلایل، به شما کمک می‌کند که بهتر با شرایط این چنینی کنار بیایید.

1-افرادی که زود عصبانی می‌شوند معمولا صبرزیادی ندارند. ناشکیبایی منجر به عصبانیت می‌شود و برعکس.

2-افرادی که محدوده‌ی توجه و تمرکز کمی دارند سریع‌تر صبرشان را ازدست می‌دهند، مخصوصا اگر مجبور باشند بیش از چند دقیقه روی چیزی تمرکز کنند.

3-انتظار طولانی مدت ناشکیبایی را در افراد بیدارمی‌کند. این معمولا زمانی که افراد منتظر اتوبوس، دوست‌شان یا پرواز هواپیما هستند اتفاق می‌افتد. وقتی لازم باشد طولانی برای چیزی منتظربمانید، صبرتان را ازدست می‌دهید.

4-شاید وقتی فیلم یا برنامه‌ای را که دوست ندارید می‌بینید یا کتابی خسته کننده را می‌خوانید هم صبرتان را ازدست بدهید.

5-اگر کسی قولی بدهد و به آن وفا نکند ممکن است صبرتان را ازدست بدهید.

6-وقتی اطراف کسانی هستید که آرام حرکت یا عمل می‌کنند ممکن است صبرتان را ازدست بدهید.مثلا وقتی راننده‌ای که جلویتان هست خیلی آرام حرکت می‌کند.

7-وقتی کلی کار برای انجام دادن دارید و اوضاع آرام پیش می‌رود یا درکارتان گره می‌افتد، صبرتان را از دست می‌دهید.

8-اکثرافراد خواستار رضایت و لذت درلحظه‌اند. آنهاهمان لحظه نتیجه می‌خواهند، اما این امرهمیشه ممکن نیست .آنها نه می‌خواهند صبرکنند نه می‌خواهند از زمان و تلاش‌شان مایه بگذارند. مثلا اگر زبان جدیدی می‌خوانند دوست دارند سریع بتوانند مثل بلبل صحبت کنند.

9-بعضی از افراد ناشکیبا به دنیا آمده‌اند و کلا شخصیتشان اینطوراست. اگر آن‌ها کاری دراین باره انجام ندهند، ممکن است این صفت در آن‌ها قوی‌تر شود. این موضوع باعث می‌شود اطرافیانشان استرسی شوند.

10-امروزه مردم به دنبال روش‌هایی سریع برای رسیدن به چیزهایی که می‌خواهند می‌گردند، اما این کار همیشه کار عاقلانه‌ای نیست چراکه موجب سطحی انجام دادن می‌شود.

11-دلیل دیگرسرعت سریع زندگی مدرن، به همراه ساعت کاری طولانی مدت و تمایل به گرفتن نتایج سریع و دستیابی به اهداف زیاد است. این نوع زندگی نه تنهاباعث ناشکیبایی می‌شود، بلکه باعث استرس و کاهش آرامش درونی شده و ممکن است به سلامتی افراد صدمه بزند.

۱۲ـ ناشکیبایی ممکن است دلیل ضعف و بیماری هم باشد که دراین موارد این چنینی باید ازمتخصصین کمک گرفت.

بعد از اینکه دلایل ناشکیبایی را توضیح دادیم حتما می‌پرسید که آیا درمانی بر این قضیه وجود دارد؟ آیا امکان یافتن آرامش و صبوری وجود دارد؟ جواب بله است. این موضوع امکان پذیراست اما نیاز به همکاری ازسوی خود شما هست. آیا شما مایل هستید که پا پیش بگذارید؟ آیا آماده‌اید خودتان را از این عادت که منجر به خشم، عدم تحمل، تشویش و روابط از هم گسیخته میشود رها کنید؟

تمام کسانی‌که درزندگی به اهداف بزرگ میرسند باید صبورباشند. ورزشکاران برای قهرمانی به روزها تمرین احتیاج دارند، رهبران بزرگ باید منتظرباشند تانوبتشان شود و کلا هرکسی باید صبوری پیشه کند تابه هدف والایی که مدنظرش هست برسد.

چرا اغلب مردم صبرشان را زود از دست می‌دهند و ناشکیبا هستند؟ دیجی رو

چرا فرار از عذرخواهی؟!

به گزارش روشن تاب
محمد توكلی- روزنامه بهار: تشار ویدئویی از صحبت‌های تند وحید حقانیان، یکی از مسئولان دفتر رهبری نظام علیه معاون اول رییس‌جمهور که ظاهراً در جمعی خصوصی مطرح می‌شد سبب واکنش‌های منفی گسترده‌ای در فضای مجازی شد. واکنش‌هایی که در نهایت سبب ارائه توضیحاتی از سوی حقانیان شده است. توضیحاتی که بیشتر از آنکه اثری از عذرخواهی به دلیل به کار بردن الفاظی نامناسب درباره جهانگیری در آن باشد نوعی توجیه‌تراشی و تکرار همان مطالب مطرح شده در آن «جمع خصوصی» با لحنی آرام‌تر بود.  اینکه در این موضوع که به میزان خسارات وارد آمده به مسکن مهر بر اثر زلزله در غرب کشور برمی‌گشت سخن کدام طرف به واقعیت نزدیک‌تر است، پرسشی است که باید برای یافتن پاسخ دقیق به آن کمی بیشتر صبر کرد و به واقع هیچ دلیلی برای اظهارنظرهای شتاب‌زده که از طرف منتقدان و موافقان مسکن مهر شاهدش هستیم در این موضوع وجود ندارد. ظاهراً برای مدیران کشور در مراکز تصمیم‌گیری و قوای مختلف این امر بدیهی هنوز به درستی درک نشده است که در هنگام حادثه آنچه باید در الویت قرار بگیرد نجات آسیب‌دیدگان است و نه به صحنه بردن نمایش‌های سیاسی از این سو یا آن سو. اما جدا از این مسئله آنچه موضوع این نوشتار است مطرح ساختن این پرسش است که چرا عذرخواهی از خطاها و اشتباهات در نگاه برخی اینقدر سخت است؟ هنگامی که به توضیحات «آقای وحید» درباره لعنت فرستادن به جهانگیری دقت می‌کنیم شاهد آن هستیم که شخص ایشان هم در عمل، نادرست بودن آن ادبیات را پذیرفته که دیگر حاضر به تکرار آن نیست اما از عذرخواهی خودداری می‌کند و به جای آن از سابقه طولانی همکاری خود با اسحاق جهانگیری می‌گوید و تکرار می‌کند که «قصد جسارت» نداشته است. علت این فرار از عذرخواهی چیست؟ موضوعی که در بین ما مردم کوچه و بازار هم رایج است و شاید هر کدام از ما هم چنین اتفاقی برایمان افتاده بود از معذرت‌خواهی فراری بودیم. از نگاهی می‌توان مهمترین دلیل برای فرار از عذرخواهی هنگام بروز خطاهای عمدی و یا سهوی را در این نکته دانست که بسیاری از ما دچار این تصور نادرست هستیم که عذرخواهی، قدر و منزلت ما را کاهش می‌دهد در حالی که بنا بر معارف دینی عذرخواهی سبب افزوده شدن ارزش افراد خواهد شد و حتی در آیه‌های قرآن می‌خوانیم که توبه‌کاران که عذرخواهان از درگاه خداوندی‌اند محبوب حضرت حق هستند. حتی اگر موضوع عذرخواهی را از جنبه «هزینه – فایده» سیاسی هم بنگریم شاهد آن هستیم که در دنیای سیاست آنان که صریح‌تر و سریع‌تر از اشتباهات خود عذرخواسته‌اند بیشتر مورد توجه مردم قرار می‌گیرند. مطلب آخر آن که به نظر می‌آید که پس از ده بار عذرخواهی مسئولان ارشد دولت روحانی در چهار سال گذشته به دلیل خطاهای پیش آمده که طبیعت کار اجرایی است جامعه این انتظار را از دیگر اصحاب قدرت هم دارد که آنان نیز مانند مسئولان ارشد دولت عذرخواه اشتباهات خود باشند. به خصوص در مواردی مانند این موضوع که خطایی آشکار رخ داده است و همه کم و بیش به نامناسب بودن ادبیاتی که برای معاون اول دولت منتخب مردم به کار رفته است اذعان دارند.

سیا چگونه و چرا علیه ایران سندسازی می‌کند؟

به گزارش روشن تاب

یک وب‌سایت آمریکایی در تحلیلی، اقدام اخیر «سیا» برای متهم کردن ایران به ارتباط با القاعده را سندسازی این نهاد آمریکایی علیه ایران دانسته است.

به گزارش گلستان ما، یک وب‌سایت آمریکایی در تحلیلی اقدام اخیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در انتشار اسنادی جهت متهم کردن ایران به ارتباط به القاعده را سندسازی این نهاد آمریکایی برای توجیه تغییر حکومت در ایران دانسته است. 

اشاره وبگاه «سالن» به اقدام «مایک پامپئو»، رئیس سازمان سیا در انتشار اسنادی دست‌چین‌شده و گزینشی از حمله سال 2011 به پناهگاه «اسامه بن‌لادن»، سرکرده القاعده در منطقه «ابوت‌آباد» پاکستان است. 

«سالن» نوشته سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برای انتشار این اسناد با یک سازمان نومحافظه‌کار و تندرو ضد ایرانی موسوم به «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» (FDD) همکاری کرده تا تلاش کند ایران را به گروه القاعده ارتباط بدهد. 

وب‌سایت آمریکایی به نقل از «ند پرایس»، تحلیلگر اطلاعاتی سابق سیا نوشته این اقدام دولت ترامپ ممکن است بخشی از تلاشی گسترده‌تر برای توجیه تغییر حکومت ایران باشد. 

ترامپ از زمان روی کار آمدن به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا سیاست‌های خصمانه خود علیه ایران را آشکار کرده و وعده داده آمریکا را از توافق هسته‌ای ایران خارج کند. 

از طرف دیگر، عربستان سعودی هم تحت حمایت ترامپ لفاظی‌هایش علیه ایران را تشدید کرده است. ریاض به نام مقابله با ایران و حزب‌الله، سعد الحریری، نخست‌وزیر لبنان را وادار به استعفا از سمتش کرده است. 

سالن می‌نویسد: «رئیس‌جمهور ترامپ از دخالت ستیزه‌جویانه عربستان سعودی تمجید کرده و در همان حال تهران را دقیقاً به انجام کاری متهم کرده که ریاض در حال انجام آن است.»

در ادامه این گزارش با اشاره به جنجال‌آفرینی‌های «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» علیه ایران با استناد به اسناد موسوم به «ابوت‌آباد»، آمده است: «این سازمان آمریکایی سال‌ها حامی اقدامات ستیزه‌جویانه آمریکا علیه ایران از جمله توسل به گزینه‌های نظامی بوده است.»

مطابق این گزارش، «بنیاد دفاع از دموکراسی که در گذشته توسط شلدون آدلسون، از نزدیکان ترامپ و بنیامین نتانیاهو تأمین مالی می‌شد، سردم‌دار تلاش‌ها برای تضعیف توافق هسته‌ای ایران بوده است.»

به نوشته «سالن»، «ندپرایس» در حساب کاربری‌اش در توئیتر با انتشار یک رشته توئیت آشکار کرده که اسناد «ابوت‌آباد» نه حاوی نکته تازه‌ای درباره حمله به پناهگاه «اسامه‌ بن‌‌لادن» است و نه با رویکردی واقعیت‌محور منتشر شده‌اند.

پرایس نوشت: «در ماه ژانویه، مدیر اطلاعات ملی آمریکا که رهبری تلاش‌های برای انتشار علنی اسناد ابوت‌آباد را به‌عهده داشت سندهایی را منتشر کرد که به‌گفته وی آخرین مجموعه از اسناد بن‌لادن بودند».

به‌نوشته این مقام سابق سیا، نظارت بر علنی کردن این اسناد را مقام‌های کهنه‌کار اطلاعاتی به‌عهده داشتند که بعد از انتشار آنها در ماه ژانویه اعلام کردند اکنون تمامی موضوعاتی که برای دانستن درباره آنها علاقه عمومی وجود داشته، در دسترس قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه نوشت: «اما با روی کار آمدن مایک پامپئو به‌عنوان رئیس سیا، اتفاق جالب توجهی افتاد. آن‌طور که به من گفته شد، او مجدداً شروع به بررسی این اسناد کرد».

پرایس اضافه کرد: «او با انجام این کار، مأمورانی از بخش‌های مهم را وارد کار کرد تا میلیون‌ها سند را مورد تأمل ــ و تأمل دوباره قرار دهند».

مقام سابق آمریکایی در توئیتی دیگر به توضیح درباره دلایلی پرداخته که نشان می‌دهد انتشار اسناد جدید توسط سیا و با هدف پرونده‌سازی ناشیانه علیه ایران انجام شده است.

او نوشت: «چطور می‌توانیم مطمئن شویم این اقدام را سیا انجام داده؟ به‌خلاف اسناد قبلاً منتشر شده، این اسناد روی وب‌سایت سیا قرار گرفتند، نه سایت مدیر اطلاعات ملی آمریکا».

«چرا او این کار را انجام می‌دهد؟ ظاهراً ایشان فکر می‌کنند انتشار این اسناد، ایران را به القاعده مرتبط می‌کند. او در همایش گروه محافظه‌کار، FDD که مخالف توافق هسته‌ای ایران است، به‌طور مفصل درباره این موضوع صحبت کرد».

پرایس همچنین نوشته است: «با در نظر گرفتن اینکه اسناد تازه‌منتشرشده چیز تازه‌ای که قبلاً نمی‌دانستیم به ما نمی‌گویند، فریبکاری‌ها آشکار هستند. چیزی که روشن نیست، انگیزه‌های چهره افراطی دولت ترامپ، پامپئو علیه ایران است».

«اما این اقدامات نشان می‌دهند که او در حال بازگشت به سیاست‌های دولت بوش است: تأکید بر ارتباط با تروریسم برای منطق‌سازی در خصوص تغییر حکومت».

منبع: تسنیم

انتهاي پيام/

چرا کویت از قطعنامه ضد ایرانی نشست قاهره حمایت نکرد؟

به گزارش روشن تاب
خالد جارالله ، معاون وزیر خارجه کویت در خصوص خودداری کشورش از رأی دادن به قطعنامه مورد حمایت سعودی ها در سازمان ملل علیه ایران گفت این مسأله تازه ای نیست. – خالد جارالله ، معاون وزیر خارجه کویت در خصوص خودداری کشورش از رأی دادن به قطعنامه مورد حمایت سعودی ها در سازمان ملل علیه ایران گفت این مسأله تازه ای نیست.به گزارش بلاغ”، معاون وزیر خارجه کویت از تصمیم کشورش در حمایت نکردن از قطعنامه ضد ایرانی در سازمان …
منبع خبر: بلاغ نیوز
دسته بندی خبر: بین الملل

چرا نمی توان چربی را به عضله تبدیل کرد؟

به گزارش روشن تاب
بدن شما قادر به این موضوع نیست که بتواند چربی را به عضله تبدیل یا عضله را تبدیل به چربی کند. دلیل اینکه بدن نمی تواند عضله را به چربی تبدیل کند، چه می تواند باشد؟ در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در مورد تبدیل نشدن چربی به عضله و برعکس آن را آماده […]

چرا «خُلق» پیامبر اکرم(ص) قرآن بود؟

به گزارش روشن تاب
وجود مقدس پیغمبر اکرم(ص) کل انبیا و کل آیات قرآن بود، چون ما هیچ‌کسی را نداریم که برای اولین‌بار مصداق اتمّ و اکمل قرآن شده باشد، مبدأ و معاد خلقت وجود مقدس اوست. این را خیلی راحت می‌شود با قرآن و روایات ثابت کرد.

بکوشیم علم و حکمت را با یکدیگر سازش بدهیم/ چرا کتاب‌های فلسفه کمتر به فروش می‌رسد؟

به گزارش روشن تاب
ابراهیمی‌دینانی در همایش «مفهوم حکمت در ادیان توحیدی» گفت: علم لوله‌ای فکر می‌کند اما حکمت و دین لوله‌ای نیست. ما باید تلاش کنیم علم و حکمت را با یکدیگر سازش بدهیم.

چرا رکورد عالی بارسا تضمینی برای قهرمانی نیست؟

به گزارش روشن تاب
بارسلونا در فصل جاری از 12 بازی ابتدایی خود یازده برد و یک تساوی کسب کرده و مقتدرانه در صدر جدول ایستاده است.